IDENTIFIKAZIO DATUAK

Izen Soziala:ASOCIACION EUSKADIKO SUHILTZAILEEN ZERBITZUAK BULTZATZEKO – AES

Hegoitza: Jaizubia etorbidea Nº59 (suhiltzaile parkea), PK 20300 Irun (Gipuzkoa)

EAE-ko Elkarteen Erregistro Nagusiko zenbakia: AS/G/19996/2016

Posta elektronikoa: webbomberoseuskadi@gmail.com

Www.bomberoseuskadi.com webgunearen (aurrerantzean “webgunea”) jabetza ASOCIACION EUSKADIKO SUHILTZAILEEN ZERBITZUAK BULTZATZEKO – AES-rena da.

Euskadiko Suhiltzaileen webgunea erabiltzeak ondorengo baldintzak onartzea esan nahi du.

JABETZA INDUSTRIALA

“Bomberos de Euskadi – Euskadiko Suhiltzaileak” izen eta logotipoaren jabetza ASOCIACIÓN EUSKADIKO SUHILTZAILEEN ZERBITZUAK BULTZATZEKO – AES –rena da eta hau da erabili ditzakeen erakunde bakarra.

DOMEINUAREN IZENA

Lehen esan bezala, www.bomberoseuskadi.com domeinuaren izena eta webgunera sartzeko erabili daitezkeen izenak titulartasun bakarra ASOCIACIÓN EUSKADIKO SUHILTZAILEEN ZERBITZUAK BULTZATZEKO – AES –rena da. Domeinu izen hauen erabilera okerrak erregistroan lortutako eskubideen haustea suposatuko zuen eta arau-haustea persegituko da Legeak dioen bezala.

AKZIO LEGALEN ERRESERBA

ASOCIACIÓN EUSKADIKO SUHILTZAILEEN ZERBITZUAK BULTZATZEKO – AES-ak akzio legalak eta bere esku dauden herramintak erabiliko ditu jabetza intelektual eta industrialaren defentzan, bai erabiltze okerraren ondorioz bai jokaera kaltegarriaren ondorioz.

LOTURAK

Webgunean bitartez nabigatzen aurki ditzakezun loturak bertatik ateratzeko aukera emango dizu.

ASOCIACIÓN EUSKADIKO SUHILTZAILEEN ZERBITZUAK BULTZATZEKO – AES-k ez du eduki ilegal, edo aktibitate debekatuak, arrazista, sexista, xenofobo edota askatasun printzipio eta giza-duintasun edo Espainiar Konstituzio eta Giza Eskubideen Adierazpen unibertsalean onartzen diren balore eta eskubideak urratzen dituen webguneetara loturarik izango.

Erabiltzaile batek webgunean dagoen loturaren baten aurreko parrafoan deskribitzen diren aktibitate edo edukiak ikusten baditu, posta elektronikoaren bitartez komunika dezake eta beharrezko neurriak hartuko dira.

WEBGUNEAREN EDUKIA

ASOCIACIÓN EUSKADIKO SUHILTZAILEEN ZERBITZUAK BULTZATZEKO – AES-ak ez du izango inolako erantzukizunik webgunean agertzen diren edukien erabilera okerraren ondorioz. Erantzunkizun bakarra edukiak hartu eta erabiltzen dituenaren pertsonarena izango da.

WEBGUNEAREN EGUNERATZEA ETA ALDAKETA

ASOCIACIÓN EUSKADIKO SUHILTZAILEEN ZERBITZUAK BULTZATZEKO – AES-ak webgunearen informazioa zein konfigurazio eta aurkezpena aldatzeko eta ezabatzeko, aldez aurretik jakinarazi gabe, eskubidea izango du.

AIPAMENA ALDERDI TEKNIKOEI BURUZ

ASOCIACIÓN EUSKADIKO SUHILTZAILEEN ZERBITZUAK BULTZATZEKO – AES ez du inolako erantzunkizunik equipo informatikoetan sor daitezkeen arazo teknikoengatik interneten konezioa duzun bitartean, ezta hirugarren pertsonek egin ditzaketen konekzio ilegalen ondorioz sortutako kalteena, azken hauek gure esku kanpo bait daude.

Webgunean ematen duen informazio akats, defektu edo falten ondorioz erabiltzaileak sufritu ditzakeen kalteak ez dira izango elkartearen erantzunkizuna informazioren jatorria kanpokoa bada.

ERABILERA BALDITZAK

Webgune honen erabilera bertan idatzitako baldintza generalak errespetatu beharko ditu, aplikatu daitezkeen lege-xedapenak, ohitura onak eta orden publikoa errespetatuz.